60-ogniowy moduł monokrystaliczny BEM 300Wp Prestige

 • sieciowy (on-grid),
  wyspowy (off-grid),
  awaryjny (back-up)

 • monokrystaliczne

 • 60

 • 300

 • 18,44

 • -0,385%/°C

 • -0,31%/°C

 • +0,03%/°C

 • 43

 • 8000

 • 1640/992/40

 • standardowy kabel solarny MC4