Dwuskładnikowa mineralna zaprawa hydroizolacyjna AQUAFIN-2K/M-PLUS

 • mikrozaprawa cementowa (mineralna zaprawa hydroizolacyjna)

 • woda pod ciśnieniem zewnętrznym (negatywym i pozytywnym),
  woda pod ciśnieniem wewnętrznym (negatywym i pozytywnym)

 • dyspersja polimerowa, piasek/cement, dodatki

 • 0,25

 • beton o zwartej strukturze, tynk P II i P III, mury o pełnych spoinach, jastrych cementowy, asfalt lany o klasie twardości IC10, płyty gipsowo-kartonowe i włókienno-gipsowe, jak również ogrzewane i nieogrzewane konstrukcje jastrychów

 • od +5 do +35

 • -

 • > 0,5 N/mm2 zgodnie z DIN EN 1542

 • mostkowanie rys w warunkach znormalizowanych i niskich temperaturach ≥ 0,75

 • po ok. 6 (na powierzchniach nachylonych, unikać obciążenia wodą stojącą)

 • środowiska silnie agresywne XA3

 • szary (składnik A), biały (składnik B)

 • w zależności od rodzaju obciążenia

 • wg obciążenia (tab. producenta)

 • wg obciążenia (tab. producenta)

 • ok. 60 min.

 • od 3h do 6h (w zależności od warunków otoczenia)

 • pełne obciążenie po 7 dniach

 • pędzel, paca, natrysk

 • 12 miesięcy

 • 5, 15, 25 kg (składnik A),
  2, 6, 10 kg (składnik B)

 • PN-EN 1504-2, PN-EN 14891

 • AQUAFIN-2K/M-PLUS to dwuskładnikowa, mineralna zaprawa cementowa z dyspersją polimerową, bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy hydroizolacja elastyczna, do stosowania na wszystkich nośnych, występujących w budownictwie podłożach, przywiera bez wstępnego gruntowania do wilgotnych podłoży, dyfuzyjna, odporna na mróz, promieniowanie UV i starzenie, odporna na działanie soli odladzających, hydroizolacja elementów budowli m.in.stykających się z gruntem.