Program ArCADia-INSTALACJE GAZOWE

 • ArCADia-INSTALACJE GAZOWE to moduł branżowy systemu ArCADia BIM, składającego się z współpracujących ze sobą modułów branżowych, opartego na ideologii Building Information Modeling (BIM). Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji projektu wewnętrznej instalacji gazowej. Kierowany jest zarówno do projektantów sieci i instalacji gazowych, jak i do wszystkich osób zajmujących się branżą sanitarną i instalacyjną w budownictwie.

  Program umożliwia obiektowe tworzenie rysunków wewnętrznej instalacji gazowej na rzutach architektonicznych budynku oraz automatyczne tworzenie schematów obliczeniowych i rozwinięć instalacji. Użytkownik ma do dyspozycji bibliotekę obiektów wykorzystywanych przy projektowaniu z możliwością ich edycji i nadawania im parametrów technicznych.

  Moduł ArCADia-INSTALACJE GAZOWE przeprowadza obliczenia niezbędne do poprawnego zaprojektowania instalacji (sprawdzenie poprawności przyjętych średnic, kontrola zakresu spadku ciśnienia przed odbiornikami gazu) i stworzenia profesjonalnego raportu technicznego.

  Możliwości programu:
  ■  wykonywanie rysunków wewnętrznej instalacji gazowej na rzutach architektonicznych budynku począwszy od zlokalizowania głównej szafki gazowej, nadania jej parametrów technicznych wraz z parametrami gazu, rozmieszczenia odbiorników gazu, urządzeń pomiarowych, przez ustalenie przebiegu rurociągów instalacji gazowej z ustaleniem miejsc montażu armatury odcinającej
  ■  wyposażenie instalacji w filtr gazu i reduktor ciśnienia
  ■  możliwość przekształcenia zwykłej linii CAD w obiekt „rura gazowa” modułu ArCADia-INSTALACJIE GAZOWE
  ■  wyznaczenie obliczeniowego zapotrzebowania gazu dla budynku zasilanego gazem o dowolnych właściwościach palnych z uwzględnieniem współczynników jednoczesności
  ■  przeprowadzenie obliczeń całkowitej straty ciśnienia dla wszystkich ścieżek do odbiorników gazu oraz wyznaczenie ciśnienia minimalnego i maksymalnego przed odbiornikiem gazowym
  ■  komunikaty i ostrzeżenia weryfikujące poprawność obliczeń i prawidłowość zaprojektowanej instalacji
  ■  generowanie schematów obliczeniowych dla wszystkich ścieżek dopływu gazu do odbiorników
  ■  automatyczne tworzenie rysunku rozwinięcia całej zaprojektowanej instalacji gazowej lub jej części
  ■  automatyczne tworzenie rysunku aksonometrii całej zaprojektowanej instalacji gazowej lub jej części
  ■  możliwość wprowadzania armatury bezpośrednio na rysunku aksonometrii z automatycznym uwzględnieniem na rzucie i w zestawieniach
  ■  automatyczne generowanie zestawu kształtek połączeniowych zależnych od rodzaju połączeń w punktach węzłowych oraz przy podejściach do punktów czerpalnych, wraz z możliwością ich modyfikacji
  ■  generowanie raportów obliczeniowych zawierających odcinkowe straty ciśnienia gazu na poszczególnych odcinkach obliczeniowych z możliwością regulacji średnic odcinków
  ■  generowanie gotowych zestawień materiałów
  ■  możliwość prostego i szybkiego wprowadzania dodatkowych baz danych do biblioteki głównej programu oraz możliwość wyboru katalogów do użytku w danym projekcie instalacji
  ■  podgląd instalacji w 3D, ułatwiający korygowanie nieprawidłowości szczegółów prowadzenia trasy rurociągów niemożliwych do odczytania z rzutu
  ■  eksport zestawień materiałów, wykazów elementów, raportów w formacie RTF (np. do programu Microsoft Word). Eksport zestawienia materiałów w formacie CSV (np. do programu Microsoft Excel) i do programu Ceninwest
  ■  eksport w formacie IFC.