Soldis PROJEKTANT Narzędzia - Eksport do BiK

 • Moduł umożliwiający eksport podstawowych informacji o zbrojeniu do programu BiK, gdzie mogą podlegać dalszemu opracowaniu.

  Moduł w szczególności umożliwia:
  ■  dla elementów prętowych:
  - eksport zbrojenia głównego (pręty proste lub odgięte) z informacją o klasie stali i średnicach (możliwe średnice mieszane)
  - eksport zbrojenia poprzecznego z uwzględnieniem liczby cięć oraz klasy stali i średnic
  - eksport informacji o poszczególnych strefach zbrojenia poprzecznego
  - eksport geometrii przekroju i usytuowanie w nim zbrojenia podłużnego/poprzecznego
  - eksport klasy betonu z którego wykonany jest element
  - eksport zbrojenia dla wielu elementów równocześnie
  ■  dla elementów płytowych:
  - eksport zbrojenia przypisanego do poszczególnych elementów skończonych (powierzchnia) - zbrojenie wymagane, zbrojenie zdefiniowane
  - eksport informacji o dyskretnym rozstawie prętów zbrojenia, ich średnich i klasie stali
  - eksport informacji o siatkach zbrojeniowych (geometria, pręty).