Pustak Leca® BLOK 12

 • keramzytobetonowe

 • ścienne

 • 500

 • 120

 • 240

 • 2,5

 • 9,0–10,0

 • 0,233

 • 47 (dla ściany obustronnie otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym)

 • A1

 • EI 180

 • 8,00

 • 96 (masa palety ok. 960 kg)

 • zaprawy cementowo-wapienne

 • PN-EN 771-3:2011

 • Pustak Leca® BLOK 12 (dawna nazwa Pustak Termo Optiroc 12) wykonany z mieszanki Leca® KERAMZYTU frakcji 010 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowania Leca® BLOK.

  Pustak Leca® BLOK 12 przeznaczony jest do wznoszenia ścian niekonstrukcyjnych w:
  ■  budynkach jednorodzinnych
  ■  budynkach użyteczności publicznej
  ■  innych obiektach m.in. garażach, budynkach inwentarskich.
  Używany do wykonywania:
  ■  warstwy osłonowej ściany warstwowej
  ■  ścian działowych.

  Pustak Leca® BLOK 12 należy łączyć na zaprawę cementowo-wapienną. Wymagana minimalna grubość spoiny to 10 mm. Ściany należy murować w sposób tradycyjny na pełną spoinę pionowa i poziomą. Osłonowa warstwa ściany warstwowej powinna być kotwiona do warstwy konstrukcyjnej kotwami średnicy 4 mm. Kotwy powinny być rozmieszczane równomiernie i przemiennie na całej długości ściany, w co drugiej warstwie pustaków, a odległość pozioma pomiędzy kotwami powinna wynosić 500 mm, co odpowiada liczbie około 5 kotew na 1 m2 powierzchni bocznej ściany. W przypadku łączenia ścian działowych z ścianami konstrukcyjnymi należy stosować łączniki metalowe lub strzępia w połączeniach murarskich.

  Pustaki składowane są na paletach (ilość na palecie jest różna w zależności od zakładu produkcyjnego). Zabezpieczenie pustaków na palecie folią od góry pozwala na ich transport i składowanie bez zadaszenia. Palety można składować pionowo do trzech palet z pustakami w warunkach magazynów i składów oraz maksymalnie do dwóch palet na placach budowy. Transport palet z pustakami jedynie w jednej warstwie. Zalecany rozładunek wózkami widłowymi dźwigiem przy użyciu zawiesi nieniszczących pustaków w trakcie rozładunku.

  Przy przecinaniu elementów keramzytobetonowych może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe.