Zawór z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia P..W..E.. (EPIV) DN 65

 • regulacyjno-równoważący (z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, kulowy)

 • z siłownikiem (2–10 V, MP-Bus, BACnet, Modbus)

 • woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% objętości glikolu

 • 65

 • kołnierz PN16 (EN 1092-1)

 • od -10 do +120

 • 1,6

 • 28,80

 • GG25

 • zintegrowane z zaworem

 • stałoprocentowa (wg. VDI/VDE 2178), możliwość przełączenia na liniową

 • A, nie przepuszcza pęcherzy powietrza (EN 12266-1)

 • 24 AC/DC

 • 90

 • obieg zamknięty (pH > 7)

 • 5 lat

 • Deklaracja zgodności

 • Producent zastrzega sobie zmianę parametrów.