System wizualizacji oświetlenia awaryjnego ELVIS

 • Aplikacja ELVIS kompatybilna z systemem oświetlenia awaryjnego DATA 2 oraz z systemem centralnej baterii TM-CB A umożliwia sterowanie oświetleniem awaryjnym w bardzo przystępny dla użytkownika sposób. ELVIS wizualizuje obiekty budowlane z zainstalowanymi oprawami oświetlenia awaryjnego, dzięki temu administrowanie budynkiem staje się jeszcze prostsze. Użytkownik ma możliwość umieszczenia opraw na planie budynku, aby w razie awarii oprawy móc łatwo ją zlokalizować i dokonać szczegółowej diagnozy. Aby zwiększyć komfort obsługi systemu program umożliwia funkcję automatycznych i cyklicznych wysyłek raportów stanu systemu na wskazany adres e-mail.

  FUNKCJE SYSTEMU WIZUALIZACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

  ■  podstawową funkcją programu jest wizualizacja systemów oświetlenia awaryjnego zainstalowanych na obiektach użyteczności publicznej. Program umożliwia wykrycie stanów alarmowych w systemie i ich szybką lokalizację. Użytkownik ma możliwość filtrowania listy opraw według zadanych parametrów: brak zasilania, błąd testów, błąd akumulatora, błąd źródła światła

  ■  po wgraniu przez użytkownika planów budynku aplikacja automatycznie tworzy uproszczony schemat 3D, w którym pokazany jest widok wszystkich pięter w obiekcie. Po naciśnięciu na wybrany poziom program przenosi użytkownika do zaznaczonego planu piętra. W sytuacji gdy jedno z nich podświetlone jest na kolor czerwony, system informuje, że na danym piętrze występuje błąd oprawy/opraw

  ■  użytkownik ma możliwość dodania własnego dowolnego widoku 2D / widoku 3D / rzutu / planu. Aplikacja obsługuje funkcję wydzielania sekcji budynku i przypisanie ich do odpowiednich rzutów. Po konfiguracji, naciśnięcie w dane pole przenosi użytkownika do wybranego planu budynku

  ■  system umożliwia konfigurację automatycznego wysyłania raportów stanu systemu na adres e-mail. Istnieje możliwość konfiguracji wielu odbiorców oraz interwałów czasowych (w jakich odstępach czasu będzie generowany i wysyłany raport).