Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC WAS 50tb, gr. 30 mm

 • ściany zewnętrzne

 • płyta

 • czarny welon z włókna szklanego

 • 30 (maksymalna 200)

 • T4

 • 1200

 • 600

 • ≤ 1

 • klasa A1

 • 0,034

 • 0,85

 • 1,0

 • ≤ 1 (krótkotrwałe zanurzenie),
  ≤ 3 (długotrwałe zanurzenie)

 • PN-EN 13162, EN ISO 1182

 • Płyta izolacyjna z wełny kamiennej PAROC WAS 50tb to półsztywna, ogniochronna płyta o wysokich właściwościach izolacyjności cieplnej, pokryta jednostronnie czarnym welonem z włókna szklanego. Stosowana jako izolacja termiczna ścian zewnętrznych, wentylowanych w nowych i starych budynkach. Może być stosowana jednowarstwowo lub w układzie dwuwarstwowym w kombinacji z elastyczną płytą izolacyjną. Układ dwuwarstwowy tworzy szczelną izolację.
  Produkty z wełny kamiennej PAROC są w stanie wytrzymać wysokie temperatury. Lepiszcze zaczyna odparowywać dopiero, gdy temperatura przekracza ok. 200oC. Właściwości termoizolacyjne pozostają niezmienne ale zmniejsza się wtedy odporność na obciążenia ściskające. Temperatura topnienia włókien w produktach z wełny kamiennej wynosi ponad 1000oC.