GEO5 – Ściana prefabrykowana

 • Program do projektowania i wymiarowania ścian oporowych wykonanych z elementów prefabrykowanych.
  Wymagania systemowe: system operacyjny Microsoft Windows 7/8.1/10, karta graficzna o minimalnej rozdzielczości 1024×768 pikseli oraz obsługująca OpenGL 1.5.

  Podstawowe funkcje oraz możliwości programu:
  ■  Obliczenia mogą być wykonywane zgodnie z normami EN 1997-1, LRFD lub metodami klasycznymi (współczynnik bezpieczeństwa, stany graniczne).
  ■  EN 1997 – wybór częściowych współczynników bezpieczeństwa na podstawie załączników krajowych.
  ■  EN 1997 – możliwość wyboru wszystkich podejść i sytuacji obliczeniowych.
  ■  Obliczanie stateczności wewnętrznej (obrót, przesunięcie, nośność podłoża gruntowego).
  ■  Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego.
  ■  Wbudowana baza danych parametrów gruntów.
  ■  Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione).
  ■  Dowolna liczba sił dodatkowych (kotwy, ekrany zabezpieczające itp.).
  ■  Modelowanie wody gruntowej przed i za konstrukcją.
  ■  Dowolny kształt terenu za konstrukcją.
  ■  Modelowanie przypór gruntowych przed konstrukcją.
  ■  Wybór rodzaju parcia na licu konstrukcji (spoczynkowe, bierne, bierne zredukowane).
  ■  Analiza z zastosowaniem parametrów efektywnych i całkowitych (uogólnionych).
  ■  Obciążenia sejsmiczne (Mononobe-Okabe, Arrango, normy chińskie).
  ■  Dowolność kształtu konstrukcji (przewieszenia i kotwienie).
  ■  Dowolna liczba faz budowy.