Korytko ciężkie z łącznikiem wspawnym KZWP, gr. 1,5 mm

 • ciężkie

 • stal cynkowana met. zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011

 • możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor

 • 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600

 • 50, 100, 200

 • 3000

 • 1,5

 • łączniki (proste, kątowe, przegubowe), kształtki (kolana, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, obejścia), pokrywy do wszystkich rodzajów kształtek i korytek kablowych

 • Aprobaty i certyfikaty do korytka kablowego: Certyfikat wyrobów nr: TM 61000284.001 zgodny z PN-EN 61537:2007 wydany przez TÜV Rheinland Polska, Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB, CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, Krajowy Certyfi kat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0111, Certyfi kat VDE Prüf – und Zertifi zierungsinstitut GmbH (nr 5018795-5430-0001/219753 wydany w zakresie zgodności z punktem 11.1 normy PN-EN 61537:2007), ciągłość elektryczna potwierdzone przez VDE Prüf – und Zertifi zierungsinstitut GmbH certyfikatem wg raportu nr 5018795-5430-0001/219753.

  Zastosowanie: prowadzenie trasy kablowej.


  Na zamówienie: stal kwasoodporna

  Uwaga: łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.