Masa asfaltowo-kauczukowa Icopal Water Renovator

 • masa polimerowo-bitumiczna

 • wilgoć, woda bez ciśnienia, woda pod ciśnieniem zewnętrznym

 • masa

 • mineralne, papy asfaltowe

 • > +10

 • -

 • czarny

 • 1/3 z wodą (gruntowanie)

 • maks. 2 (konserwacja starych pokryć)

 • maks. 2

 • 0,7-1,1

 • od 12 do 24 h (pojedyncza powłoka, w zależności od wilgotności powietrza i temp. otoczenia)

 • szczotka dekarska

 • 12

 • przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia; chronić przed mrozem

 • 10 i 20 kg

 • PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004

 • Dyspersyjna masa przeznaczona do gruntowania podłoży betonowych lub konserwacji starych pokryć dachowych wykonanych z pap asfaltowych. Można stosować również do wykonywania bezspoinowych pokryć na dachach płaskich oraz izolacji przeciwwilgociowych na zewnątrz. Gruntowane lub konserwowane powierzchnie powinny być czyste, podłoże może być wilgotne, nie mogą na nim występować kałuże wody. Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. W przypadku gruntowania podłoży betonowych opakowanie należy rozcieńczyć w stosunku 1:3 z wodą i następnie dokładnie wymieszać. Przy wykonywaniu konserwacji starych pokryć z pap asfaltowych stosować co najmniej 2 warstwy – ostatnią warstwę można posypać posypką mineralną. Powłoki wykonywane z Dysperbitu należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie.