Mostowa kotwa przyłączeniowa sześciopunktowa

  • punktowe

  • 6-punktowe

  • stal czarna

  • 3,23 (stal czarna typ I);
    4,55 (stal czarna typ II)

  • deklaracje zgodności

  • Mostowa kotwa przyłączeniowa sześciopunktowa umożliwia mocowanie w betonowym elemencie konstrukcji np.: barier energochłonnych, ekranów dźwiękochłonnych, słupków poręczy mostowych.