Mostowa kotwa przyłączeniowa czteropunktowa

  • punktowe

  • 4-punktowe

  • stal czarna

  • 2,56 (stal czarna typ I);
    3,05 (stal czarna typ II)

  • aprobaty techniczne IBDiM, certyfikaty zgodności ITB

  • Mostowa kotwa przyłączeniowa czteropunktowa umożliwia mocowanie w betonowym elemencie konstrukcji np.: barier energochłonnych, ekranów dźwiękochłonnych, słupków poręczy mostowych.