Plastyfikator do betonów ARPLAST-A

 • domieszka

 • uplastyczniająca

 • płyn

 • od +5 do +35

 • żywica naftalenowa, lignosulfonian

 • 0,5–1,0 (optymalnie 0,6)

 • 1,133 ±0,020

 • brązowy

 • < 0,1

 • < 5,0

 • 30, 200, 1000 dm³

 • 12 miesięcy od daty produkcji

 • w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

 • atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

 • ARPLAST-A to plastyfikator do betonów, który uplastycznia mieszankę betonową.