Siatkowa platforma robocza

  • asekuracja pozioma, umożliwia swobodne poruszanie się w miejscu wykonywania pracy

  • pozioma (platforma robocza)

  • siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina krawędziowa Ø 12 mm

  • -

  • 45/45

  • do konstrukcji za pomocą lin montażowych 30 kN oraz taśm nośnych wraz z napinaczami

  • PN-EN 1263-1

  • Siatkowa platforma robocza stosowana jako asekuracja pozioma, umożliwia swobodne poruszanie się w miejscu wykonywania pracy.