Siatka asekuracyjna typ T

  • zabezpieczenie poziome przed wypadnięciem pracownika poza obrys budynku, stosowana poniżej miejsca wykonywania prac

  • pozioma

  • T

  • siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina krawędziowa Ø 8 mm

  • -

  • 100/100 (opcjonalnie 60/60, 45/45)

  • do konstrukcji za pomocą specjalnych wsporników

  • PN-EN 1263-1

  • Siatka asekuracyjna typ T stosowana jako zabezpieczenie poziome przed wypadnięciem pracownika poza obrys budynku poniżej miejsca wykonywania prac.