Siatka asekuracyjna typ U

  • zabezpieczenie pionowe przed wypadnięciem pracownika poza obrys budynku

  • pionowa

  • U

  • siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, brak liny krawędziowej

  • -

  • 45/45 (opcjonalnie 100/100)

  • do konstrukcji wsporczej (wspornik, barierki, rury) za pomocą liny 7,5 kN, 15,0 kN lub specjalnymi systemowymi paskami

  • PN-EN 1263-1

  • Siatka asekuracyjna typ U stosowana jako zabezpieczenie pionowe przed wypadnięciem pracownika poza obrys budynku.