Papa wierzchniego krycia Monodach WM

 • wierzchniego krycia

 • 5,5

 • kompozyt poliestrowo-szklany

 • 250

 • modyfikowane SBS

 • 10

 • > 0

 • ≤ -25 (Ø30 mm)

 • 1200/900

 • 50/50

 • klasa E

 • 1,00 (minimum)

 • 5,0 (minimum)

 • 34,0

 • 24

 • w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła; rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie

 • 15 lat

 • PN-EN 13707 + A2:2012