Papa wierzchniego krycia W / PET-SBS / ICOPAL

 • wierzchniego krycia

 • 2,2

 • włóknina poliestrowa

 • 180

 • modyfikowane SBS

 • 10

 • > 0

 • -15 (Ø30 mm)

 • 450/350

 • 30/35

 • klasa E

 • 0,99 (minimum)

 • 15,0 (minimum)

 • kleje asfaltowe lub mechanicznie (gwoździe papowe, wkręty itp.)

 • 20

 • w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła; rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie

 • 3 lata

 • PN-EN 13707+A2:2012