Papa podkładowa V60 S24 Szybki Profil SBS

 • podkładowe

 • 2,4

 • welon szklany

 • 160

 • modyfikowane SBS

 • 10

 • > 0

 • -5 (Ø30 mm)

 • 400/300

 • 4/4

 • klasa F

 • 1,00 (minimum)

 • 12,0 (minimum)

 • 47,0

 • zgrzewanie

 • 20

 • w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła; rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie

 • 10 lat

 • PN-EN 13707 + A2:2012