Papa podkładowa Glasbit G200 S40 Szybki Profil SBS

 • podkładowe

 • 3,8

 • welon szklany

 • 180

 • modyfikowane SBS

 • 10

 • > 0

 • -8 (Ø30 mm)

 • 1000/1000

 • 50/50

 • klasa F

 • 1,00 (minimum)

 • 7,5 (minimum)

 • 42,0

 • zgrzewanie

 • 20

 • w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła; rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie

 • 5 lat

 • PN-EN 13707 + A2:2012