Domieszka upłynniająca POLIMENT-A 201

 • domieszka

 • upłynniająca

 • płyn

 • od +5 do +35

 • eter polikarboksylowy

 • 0,2–3,0

 • 1,070 ±0,020

 • ciemnobrązowy

 • < 0,1

 • < 2,0

 • 30, 200, 1000 dm³

 • 12 miesięcy od daty produkcji

 • w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

 • atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

 • POLIMENT-A 201 to wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności z zachowaniem wysokiej jakości mieszanki.