Klapa dymowa BOXMET jednoskrzydłowa, kopułowa, z owiewkami, 120/150 cm

 • klapa

 • jednoskrzydłowe, kopułowe, punktowe, z owiewkami

 • kwadratowa lub prostokątna; prosta lub skośna

 • podstawa - blacha stalowa DC01 malowanej farbą proszkową z podkładem cynkowym w standardowym kolorze RAL 7035; owiewki - blacha stalowa ocynkowana; ocieplenie podstawy - wełna mineralna lub styropian

 • akryl (kopuła akrylowa PMMA, 2- lub 3-warstwowa)

 • 120/150 - cały typoszereg wymiarów klap podany na stronie producenta

 • 140/170; wysokość min. 35

 • < 60 s/140°

 • rozwieralne

 • siłowniki elektryczne

 • wg certyfikatu (na trawersie)

 • 550

 • 1500

 • 50

 • 10 000

 • > 0

 • +300

 • klasa A1 (blacha stalowa); B-s1,d0 (poliwęglan)

 • PN-EN 12101-2, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych ITB nr 1488-CPR-0462/W

 • Klapy dymowe BOXMET są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi montowanymi na dachu obiektu. Stanowią część składową systemu oddymiania obiektu. Głównym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu, toksycznych gazów oraz ciepła – produktów powstałych wskutek zaistnienia pożaru. Ma to na celu utrzymanie dróg ewakuacyjnych w niewielkim zadymieniu, ograniczenie zniszczenia konstrukcji obiektu spowodowane wysoką temperaturą, a w konsekwencji przeprowadzenie sprawnej ewakuacji i akcji ratowniczej (zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej obiektów). Zadziałanie ich następuje w wyniku otrzymania z urządzeń kontrolnych informacji o zaistnieniu zagrożenia pożarowego. W warunkach codziennego użytkowania, poprzez wykorzystanie układu sterującego centrali oddymiania, klapy służą do doświetlania oraz wentylacji przestrzeni, w których się znajdują.