Dźwigar sprężony dachowy

 • beton

 • C 50/60

 • A-IIIN (gatunek S 1860Y)

 • dachowa

 • -

 • wg projektu

 • 33000

 • do 4600 (dotyczy jednego stanowiska)

 • wg projektu

 • do 25 000

 • Certyfikat Zakładowej Kontroli produkcji, Znak CE

 • Dźwigary produkowane o przekroju m.in. teowym, dwuteowym, prostokątnym a także jako jedno- i dwuspadowe. Firma zapewnia wyprodukowanie czterech elementów dziennie do długości 20,5 m lub dwóch powyżej 20,5 m.