Drabina z koszem montowana na stałe do obiektów budowlanych oraz maszyn i urządzeń C52xxx

 • mocowane na stałe z koszem

 • ze szczeblami

 • jednobiegowe, wielobiegowe

 • aluminium anodowane

 • -

 • (0,6–60,0)/-

 • 0,55

 • antypoślizgowe

 • 28/28

 • 283

 • stałe 16–40 cm,
  regulowane 16–100 cm,
  do słupów dwuteowych,
  do słupów żelbetowych,
  do płyt warstwowych

 • drabiny zawieszane i ewakuacyjne, blokady dostępu, bramki, stopnie zejścia, poręcze zejścia, przejścia nad attyką, podesty spoczynkowe, drabiny pływające, szynowe systemy ochrony przed upadkiem

 • PN-EN 131, PN-EN ISO 14122, DIN 14094, DIN 18799, Warunki techniczne dla bud. i ich usytuowania

 • Drabina z koszem C52xxx montowana na stałe do obiektów budowlanych oraz maszyn i urządzeń.