System łączenia zbrojenia odginanego BINDAX typ H Ø 12

  • stal BSt500S, B500SP lub inna o tych samych parametrach wytrzymałościowych i użytkowych

  • 1,25 (inne na zamówienie)

  • 60, 80, 110, 140, 160, 190, 220, 240

  • 12

  • 10, 15, 20, 25, 30 (inne na zamówienie)

  • 30

  • Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3793/2014

  • Zbrojenie odginane BINDAX składa się z profilu z ocynkowanej blachy stalowej, w którym osadzone są żebrowane pręty zbrojeniowe. Pręty zbrojeniowe po jednej stronie profilu są do niego przygięte i osłonięte taśmą z tworzywa sztucznego. Szynę BINDAX przybija się gwoździami do deskowania od strony, od której nastąpi pierwszy odcinek betonowania, ustawiając profile w taki sposób, aby zagięte części prętów zbrojeniowych pozostały niezabetonowane. Po wykonaniu pierwszego odcinka i po odbiciu deskowania, zrywa się taśmę z profili, odgina zagięte części prętów zbrojeniowych i wykonuje drugi odcinek betonowania. System BINDAX umożliwia łatwe połączenie żelbetowych elementów konstrukcyjnych, które są betonowane w różnych fazach budowy. System jest stosowany przy łączeniu ścian, stropów ze ścianami, spoczników schodowych, balkonów, konsoli itp. w późniejszym etapie budowy. Opcjonalnie listwy produkowane są również o głębokości 60 mm.