System renowacji ATLAS BETONER (ADHER, FILER, ENDER)

 • mikrozaprawa cementowa

 • wilgoć, woda bez ciśnienia

 • cement, wypełniacz mineralny, dodatki modyfikujące

 • -

 • 0,02

 • 1,1 (maksymalna 1,5)

 • > 25 (klasa R3)

 • tak

 • szary

 • zgodnie z RT

 • do 50

 • 28 dni

 • 25 kg (ADHER), 25 kg (FILER), 25 kg (ENDER)

 • PN-EN 1504-3:2006

 • System renowacji przeznaczony do naprawy spękań powierzchni lub odspojonych fragmentów betonowych i żelbetowych odsłaniających zbrojenie, m.in.konstrukcji stropów, tarasów, podciągów, słupów, schodów, itp. (reprofilacja ubytków do 50 mm). Technologia polega na naniesieniu kolejnych warstw zapraw cementowych – ATLAS ADHER (warstwa kontaktowa), ATLAS FILER (warstwa wyrównująca), ATLAS ENDER (warstwa szpachlowa). System może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.