Siatka asekuracyjna typ S

  • asekuracja pozioma, zabezpieczająca przed upadkiem ludzi z wysokości, bezpośrednio pod miejscem wykonywania pracy

  • pozioma

  • S

  • siatki bezwęzłowe z polipropylenu o podwyższonej wytrzymałości, lina krawędziowa Ø 12 mm

  • polipropylen o podwyższonej wytrzymałości wykonany w technologii bezwęzłowej

  • -

  • 45/45 (opcjonalnie 100/100)

  • wiązane za pomocą lin 15 lub 30 kN do konstrukcji podtrzymującej, za pomocą kotew montażowych

  • PN-EN 1263-1

  • Siatka asekuracyjna typ S stosowana jako asekuracja pozioma, zabezpieczająca przed upadkiem ludzi z wysokości, bezpośrednio pod miejscem wykonywania pracy.