Zbrojenie specjalne COMBAR® Ø 32 mm

  • tworzywo sztuczne (żywica syntetyczna z włóknami szklanymi)

  • 2,23

  • > 1000 (charakterystyczna)

  • > 445 (obliczeniowa)

  • 60

  • 32

  • -

  • 7,4 (w stanie granicznym dopuszczalnego obciążenia)

  • < 0,5

  • Zbrojenie specjalne COMBAR® stosowane do zbrojenia betonu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Element nie wchodzi w reakcję z chemikaliami, nie jest magnetyczny i nie przewodzi prądu elektrycznego. ComBAR® stosowany jest również jako zbrojenie tymczasowe przy przewiertach w zbrojonych konstrukcjach betonowych.