Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

izbudujemy.pl » Produkty budowlane » Instalacje » Kanalizacja i odwodnienia » Oczyszczalnie ścieków » Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków ROTH MICRO-STEP TWINBLOC (6)

 • Drukuj
 • Drukuj
 • Powiadom znajomego
 • Podziel się w internecie
 • biologiczna, z osadem czynnym oraz SBR

 • BZT5 < 40 mg O2/dm3; ChZT < 150 mg O2/dm3; zawiesiny ogólne < 50 mg/dm3; azot ogólny < 30 mg N/dm3; fosfor ogólny < 5 mg P/dm3

 • 6

 • 0,9

 • 0,433

 • 2,6

 • 1,6

 • 1

 • 2440/2300/1350

 • 220

 • polietylen (PE)

 • 1370

 • 1200

 • DN 100

 • DN 100

 • 12,74 (zbiornik)

 • min. 15 od studni, min. 2 od granicy działki/ulicy, min. 3 od drzew, bezpośrednio przy domu, gdy oczyszczalnia podłączona jest do domowego systemu odpowietrzania wyprowadzonego min. 0,6 m powyżej kalenicy dachu

 • min. 30

 • w gruntach kategorii A i B; wymiary wykopu powinny być większe o 60 cm z każdej strony w stosunku do wymiarów zbiornika, przy posadowieniu zbiornika w wykopie należy uwzględnić głębokość przemarzania gruntu (60-80 cm); warstwa gruntu przykrywająca ma

 • H = 700, DN 600 oraz przedłużenie włazu H = 500, DN 660

 • kontrola 2 razy w roku, dopuszcza się maks. wypełnienie osadem do 50% wysokości napełnieniowej osadnika wstępnego

 • zbiornik 10 lat, pozostałe wyposażenie 2 lata

 • EN 12566-3

 • Zestaw Micro-Step Twinbloc dla 6 mieszkańców składa się ze zbiornika Twinbloc podzielonego ścianami separującymi strefy: wstępnego oczyszczania, biologiczną i wtórnego oczyszczania. W skład zestawu wchodzą ponadto: regulator Micro-Step Unit o funkcjach: cyklicznego włączania dmuchawy – funkcja zegara sterującego, cyklicznego włączania  recyrkulacji osadu, komunikowania o zakłóceniach i serwisie, archiwizacji komunikatów o błędach, wyświetlania ilości roboczogodzin dmuchawy. Na oprzyrządowanie dodatkowe urządzenia składają się szafka sterownicza i węże powietrzne. Oczyszczalnie działają wg dwóch technologii: oczyszczania osadem czynnym oraz SBR i składają się z 3 komór oczyszczania:
  ■  Strefy wstępnego oczyszczania ze zbiornikiem na osad i ze sterowanym cyklicznie układem transportowania do dalszych komór oczyszczania; w strefie tej następuje oddzielenie substancji osadzających się od pozostałych ścieków. Komora wstępnego oczyszczania stanowi jednocześnie obszar buforowy dla tymczasowo występujących większych ilości ścieków, na przykład po kąpieli w wannie lub w wyniku krótkotrwałego
  zwiększenia liczby użytkowników oczyszczalni.
  ■  Strefy biologicznej z napowietrzaczem rurowym i generatorem biomasy oraz układem recyrkulacji osadu do strefy wstępnego oczyszczania. Przez napowietrzacz rurowy umiejscowiony na dnie zbiornika, ścieki cyklicznie kilka razy dziennie poddawane są natlenianiu, co zapewnia stymulację i tworzenie się mikroorganizmów. Dodatkowy generator biomasy zapewnia wysoką populację mikroorganizmów, a tym samym wysoką wydajność oczyszczania ścieków. Zbędna masa czynna recyrkuluje ponownie ze strefy biologicznej do strefy wstępnego oczyszczania. Napowietrzanie i uruchomienie podnośników cieczy następuje poprzez zoptymalizowaną pod względem energii sprężarkę membranową. Funkcje te są regulowane przez układ sterowania UNIT.
  ■  Strefy wtórnego oczyszczania z rurą separatora jako dodatkowym układem oczyszczania. Procesy w tej strefie przebiegają dwustopniowo: w 1. etapie następuje sedymentacja biomasy; ponieważ komora ta nie jest napowietrzana, substancje mogą bez problemu osadzać się na dnie; 2. etap oczyszczania opiera się na procesie zachodzącym w tzw. rurze separacyjnej, która w pierwszej kolejności odprowadza oczyszczone ścieki, a następnie doprowadza je do odpływu lub do strefy infiltracji. Pozostająca w nadmiarze biomasa (osad czynny) jest odprowadzana ze strefy wtórnego oczyszczania i recyrkuluje do strefy wstępnego oczyszczania kilka razy w tygodniu.

W celu wysłania wiadomości przepisz hasło z obrazka:

Wyślij kopię wiadomości również do mnie