Program Norma STANDARD 2

 • Norma STANDARD 2 to propozycja skierowana do kosztorysantów pracujących indywidualnie. Podobnie jak bardziej zaawansowane wersje Normy umożliwia tworzenie kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną i mieszaną. Może być wykorzystywana do tworzenia przedmiarów/obmiarów, kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych. Opcjonalnie może być wyposażona w moduł importujący przedmiary/obmiary z plików PDF.
  Norma STANDARD 2 może być aktualizowana przez kwartalnik Buduj z Głową.

  Norma STANDARD 2 współpracuje z:
  ■  programami kosztorysowymi Norma EXPERT, Norma PRO
  ■  programem do przedmiarowania Miara PRO
  ■  Internetową Baza Cen Materiałów Budowanych Intercenbud.pl

  Najważniejsze cechy programu Norma STANDARD 2
  ■  pełna baza katalogów typu KNR, KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP, AT i innych
  ■  rozbudowany system wydruków różnych postaci kosztorysu, jak też wszelkich zestawień
  ■  możliwość współpracy z dostępnymi bazami cenowymi
  ■  komunikacja on-line (przez Internet) z bazą Intercenbud
  ■  przejrzysty interfejs oparty na wstążce poleceń pozwalający na szybką i wygodną pracę
  ■  możliwość wczytywania kosztorysów zapisanych przez inne programy
  ■  import plików IFC (praca w technologii BIM).

  Cechy wyróżniające spośród innych programów
  ■  wygodny i przejrzysty mechanizm wyboru pozycji katalogowej, umożliwiający dowolne edytowanie spisu katalogów z możliwością ich grupowania, zmiany miejsca, tworzenia list ulubionych i prezentacji w postaci drzewa
  ■  mechanizmy automatycznej zmiany danych pozycji w oparciu o dane z części opisowej katalogu –program podpowiada, że są dopuszczalne modyfikacje odpowiednich nakładów i w razie potrzeby automatycznie je wprowadza
  ■  system komunikatów specjalnych, które informują użytkownika o szczególnych warunkach kosztorysowania danej roboty
  ■  automatyczne wyliczanie nakładów dodatkowych (np. koszty jednostkowe transportu)
  ■  możliwość zmiany wszystkich danych w kosztorysie w dowolnym momencie jego tworzenia
  ■  możliwość tworzenia pozycji scalonych oraz wstawiania ich do katalogów własnych
  ■  mechanizm wyliczania czasu pracy rusztowań
  ■  możliwość tworzenia pozycji dla wyliczania kosztów transportu materiałów lub sprzętu
  ■  wielopoziomowy system działów
  ■  możliwość sprawdzania poprawności kosztorysu przez porównywanie go z katalogami
  ■  wbudowana przeglądarka kodów CPV z możliwością ich wstawiania na stronę tytułową i przypisywania do działów
  ■  rozbudowany system definiowania narzutów z możliwością rozliczania kilku stawek VAT
  ■  wymiana kosztorysów z innymi programami za pośrednictwem uniwersalnego formatu ATH
  ■  przedmiar z mechanizmami sum częściowych, obliczeń pomocniczych, komentarzy, odwołań do wyliczeń z innych pozycji, systemem stałych kosztorysu i wyszukiwaniem błędnych wyrażeń.

  Program nie umożliwia importu kosztorysów/przedmiarów stworzonych w nielegalnej wersji programu Norma.