Taśma pęczniejąca do przerw roboczych FORBENT typ G, gr. 5 mm

  • do przerw roboczych

  • polichloropren z żywicami polimerowymi

  • wewnętrzne

  • 20

  • 5

  • AT ITB nr AT-15-9475/2015, AH PZH nr HK/W/0094/01/2015, AT IBDiM nr AT/2015-02-3151

  • Taśma pęczniejąca do przerw roboczych FORBENT typ G przeznaczona do uszczelniania przerw roboczych oraz przejść rurowych przez ściany betonowe. Miejsce montażu taśmy powinno być czyste, suche oraz wolne od odspojeń. Chroniony beton powinien mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, ponieważ w czasie pęcznienia wytwarza się wysokie ciśnienie rzędu 1,3 N/mm2. Stąd też zaleca się, aby otulina zamontowanej taśmy pęczniejącej nie była mniejsza niż 7 cm betonu.