Zbiornik na wodę TWINBLOC, pojemność 3500 dm³

 • podziemna

 • 3500

 • polietylen PE-HD

 • 2350

 • 2300

 • 975

 • 140

 • 643

 • min. 1175, maks. 2150

 • 700

 • 100

 • dł. zbiornika + 2 x 600

 • szer. zbiornika + 2 x 600

 • 10 lat (od pierwszego uruchomienia, jednak nie później niż rok od daty zakupu)

 • Atest Higieniczny HK/W/0765/01/2009

 • Zbiorniki magazynowe służą do gromadzenia deszczówki, wody pitnej jak również innych cieczy np. chłodniczych (glikolu). Złożone są z dwóch sąsiadujących ze sobą cylindrów. Stosowane w instalacjach zewnętrznych jako zbiorniki podziemne. Można je dowolnie łączyć w baterie przy użyciu rur z PVC, min. odległość między dwoma zbiornikami wynosi 60 cm. Zbiorniki mogą być stosowane w miejscach, gdzie występują wysokie wody gruntowe. Nad zbiornikami mogą bez ograniczeń przemieszczać się samochody osobowe. Stosowanie tego rodzaju zbiorników pozwala na zmniejszenie głębokości wykopu do 40%.