Jednopłaszczowy bateryjny zbiornik na olej, pojemność 1500 dm³

  • jednopłaszczowy

  • polietylen PE-HD

  • 1500

  • 1580

  • 720

  • 1615

  • 49,8

  • 5

  • Aprobata Techniczna ITB AT-15-85-15/2010, Atesty Higieniczny HK/B/0375/01/2009

  • Zbiornik o niewielkiej masie, wyposażony w uchwyty do przenoszenia. W ustawieniu szeregowym można połączyć do 5 zbiorników. Do baterii zbudowanych z tych zbiorników stosuje się system napełniania z elementami o średnicy 12 mm, dzięki czemu czas napełniania został skrócony. Zbiorniki znajdują szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o niskim stropie. Zbiorniki (baterie zbiorników)  muszą być ustawione w odległości przynajmniej 400 mm od ściany czołowej i bocznej oraz w odległości  min. 50 mm od pozostałych ścian. Zaleca się jednak, ze względu na lepszą kontrolę optyczną, ustawienie zbiorników w  odległości  100 mm od ścian. Potrzebne wymiary zwiększają się  wtedy o około 50 mm w każdym  kierunku. Zbiorniki ustawia się  bezpośrednio na podłożu. Dla ustawienia jednorzędowego nie obowiązują przepisy dotyczące  odstępu od sufitu. Zaleca się jednak zachowanie  odpowiedniej ilości miejsca na  montaż armatury ok. 250 mm.