Jednopłaszczowy kompaktowy zbiornik na olej, pojemność 1000 dm³

  • jednopłaszczowy

  • polietylen PE-HD

  • 1000

  • 780

  • 780

  • 1960

  • 27,5

  • 5

  • Aprobata Techniczna ITB AT-15-85-15/2010, Atesty Higieniczny HK/B/0375/01/2009

  • Wymiary oraz różnorodność ustawień zbiorników pozwala na optymalne zagospodarowanie nawet niewielkiej kotłowni. Zbiorniki można łączyć w baterię, nawet 25 zbiorników o pojemności 1000 dm³ każdy.