Zaprawa cementowa do napraw elementów konstrukcji PLANITOP 430

 • beton

 • uszczelniacz

 • cement (z dodatkiem włókien syntetycznych)

 • proszek (sucha mieszanka do zarobienia wodą)

 • 1,25

 • 12,5

 • 1,7 kg/m² (gr. 1 mm)

 • 5-35 mm

 • 18/100 dm³/kg (z wodą)

 • 60

 • maks. po 4

 • 60

 • 90

 • od +5 do +35

 • > 30

 • > 6,0

 • > 1,5

 • po 4-5

 • mineralne

 • niepalny

 • 100

 • szary

 • ręczny lub mechaniczny

 • 25 kg (worek)

 • 12 miesięcy

 • PN-EN 1504-3, Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2008-03-1400

 • Zaprawa cementowa do napraw elementów konstrukcji PLANITOP 430 to tiksotropowa zaprawa PCC z dodatkiem włókien syntetycznych, do napraw elementów konstrukcji (płyty balkonowe, stropowe, słupy, belki), a także tuneli, estakad, wiaduktów, mostów, kanałów i innych obiektów hydrotechnicznych.