Prefabrykowany strop gęstożebrowy RECTOLIGHT RL 12

 • gęstożebrowe z wiórów drzewnych

 • 1200 (RL 12)

 • 500 (RL 12)

 • 85 (RL 12)

 • 5,2 (RL 12)

 • maks. REI 60 (niezabezpieczony strop) REI 30–REI 120 (strop zabezpieczony sufitem podwieszanym w odpowiedniej klasie EI)

 • 1,05–1,40

 • (1000–5600 co 100 mm)/98/110 (belka RS 111, 112, 113, 114, 115),
  (5700–10 000 co 100 mm)/105/130 (belka RS 135, 136, 138, 139)

 • 15 (belka RS 111, 112, 113, 114, 115),
  19–20 (belka RS 135, 136, 138, 139)

 • 590 (belka stropowa RS 111, 112, 113, 114, 115),
  600 (belka stropowa RS 135, 136, 138, 139)

 • 1,0–8,0 (zależna od obciążeń i grubości stropu)

 • 187–480 (RL 12)

 • C 50/60

 • TBR 2060 (stal o niskiej relaksacji, wytrzymałość na rozciąganie 2060 N/mm²)

 • do 5000 - jedna podpora centralnie,
  powyżej 5000 - dwie podpory w rozstawie 0,4L/0,2L/0,4L lub 0,33L/0,33L/0,33L

 • min. 50 - na ścianie,
  min. 20 - w podciągach żelbetowych,
  min. 70 - w starych murach i bloczków z betonu komórkowego

 • 160–300 (RL 12)

 • 40 do 100 mm, np. w przypadku zwiększonych wymagań akustycznych lub REI

 • przeliczana indywidualnie w zależności od dobranego układu stropu

 • PN-EN 15037-1, 648/17/Z00NZP, 0555.2/18/Z00NZP

 • RECTOLIGHT to prefabrykowany strop ze sprężonych strunobetonowych belek oraz wypełnień w postaci sprasowanych płyt drewnianych. Lekkie wypełnienie międzybelkowe przyspiesza montaż stropu oraz redukuje koszty transportu (1 paleta elementów RECTOLIGHT wystarcza na wykonanie ok. 70 m2 stropu). Polecany do stosowania jako strop międzykondygnacyjny, a także jako strop nad przestrzenią wentylowaną.