Pompa do odprowadzania skroplin SANICONDENS® CLIM MINI

 • klimatyzatory typu multi-split o mocy do 10 kW, urządzenia chłodnicze

 • 6,0

 • 60,0

 • 15,0 (przy podnoszeniu na wys. 1 m)

 • moduł pompy (pompa, karta sterowania), moduł pływaka (3 poziomy: wyłączanie pompy, włączanie pompy, alarm)

 • 74,0/37,5/35,5 (moduł pływaka); 104,0/28,0/49,5 (moduł pompy)

 • 0,3

 • 1,5

 • Ø 8 lub 10 mm

 • 230

 • 22

 • IP24

 • 2800

 • < 23 (w odległości 1 m)

 • 1,6

 • +35, +70 (krótkotrwale)

 • zawór zwrotny uniemożliwiający powrót skroplin do zbiornika, zabezpieczenie termiczne pompy, 3-żyłowy kabel alarmu kontrolnego dł. 2 m

 • 2 lata

 • Dyrektywa Europejska dot. bezpieczeństwa elektrycznego 89/366/CCE

 • Pompa skroplin SANICONDENS® CLIM MINI stosowana jest do odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych. Montowana wewnątrz klimatyzatora.