Drabinka kablowa pionowa DSH

  • pionowa

  • dwuteownik hutniczy + stal zimnogięta, cynkowane metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011

  • możliwość malowania metodą proszkową na dowolny kolor

  • 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

  • 80

  • 3000, 6000

  • łączniki (proste, kątowe, przegubowe), kształtki (łuki, trójniki, czwórniki, redukcje), pokrywy do wszystkich rodzajów drabinek kablowych

  • Atesty i certyfikaty drabinki kablowej: Certyfikat wyrobów nr: TM 61000284.001 zgodny z PN-EN 61537:2007 wydany przez TÜV Rheinland Polska, Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB, CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0111, ciągłość elektryczna potwierdzone przez VDE Prüf – und Zertifi zierungsinstitut GmbH certyfi katem wg raportu nr 5018795-5430-0001/219753