Korytko kablowe KBR gr. 0,50 mm

 • bez perforacji

 • stal cynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 1034:2015-09, opcjonalnie stal cynkowana metodą zanurzeniową wg PN-EN ISO 1461:2011 lub stal kwasoodporna wg PN-EN 10088

 • możliwość lakierowania metodą proszkową na dowolny kolor

 • 35, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600

 • 42, 50, 60, 80, 100, 110

 • 2000, 3000, 6000

 • 0,50

 • dostępne do wszystkich rodzajów kształtek i korytek kablowych

 • łączniki (proste, kątowe, przegubowe), kształtki (kolana, trójniki, czwórniki, łuki, redukcje, obejścia), pokrywy do wszystkich rodzajów kształtek i korytek kablowych

 • Aprobaty i certyfikaty do korytka kablowego: Certyfikat wyrobów nr: TM 61000284.001 zgodny z PN-EN 61537:2007 wydany przez TÜV Rheinland Polska, Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB, CNBOP-PIB-KOT-2018/0056-3703 wydanie 1, Krajowy Certyfi kat Stałości Właściwości Użytkowych nr 063-UWB-0111, Certyfikat VDE Prüf – und Zertifi zierungsinstitut GmbH (nr 5018795-5430-0001/219753 wydany w zakresie zgodności z punktem 11.1 normy PN-EN 61537:2007), ciągłość elektryczna potwierdzone przez VDE Prüf – und Zertifi zierungsinstitut GmbH certyfikatem wg raportu nr 5018795-5430-0001/219753.

  Zastosowanie: prowadzenie trasy kablowej.

  Na zamówienie: stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:
  - KBJ... powyżej 300 m
  stal kwasoodporna PN-EN 10088

  Uwaga: system bezłącznikowy, opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.