Program Kalkulator Długości Wyboczeniowych

  • Pakiet SPECBUD to zestaw programów do projektowania konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz wykonywania obliczeń statycznych i zestawień obciążeń. SPECBUD to programy o wszechstronnym zastosowaniu, przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych. Sprawdzają się przy projektowaniu obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.

    Opis programu
    Program ten jest przeznaczony do ustalania długości wyboczeniowych i sił krytycznych wyboczenia giętnego słupów pojedynczych lub będących elementami płaskiego układu prętowego, przy uwzględnieniu zróżnicowania sztywności prętów ustroju i ich obciążenia. Główne opcje programu są następujące: słupy pojedyncze o stałym przekroju przy uwzględnieniu zmienności siły osiowej na ich długości oraz słupy dwustopniowe, typowe ramy jedno, dwu- lub trójnawowe, układy ramowe wg procedur norm stalowych, ramy ze słupami o zmiennym przekroju. 
    Program może być przydatny do analizy wytrzymałościowej konstrukcji (np. w obliczeniach ekspertyzowych konstrukcji istniejących), w której stosuje się bardziej ścisły model obliczeniowy wyboczenia słupów.