Program KOMPAS-3D

 • Służy do tworzenia trójwymiarowych modeli z powiązanych części i złożeń, zawierających nowo tworzone i standardowe elementy strukturalne. Wykorzystane w programie jądro matematyczne oraz technologia parametryczna (opracowane przez specjalistów ASCON) pozwalają na szybkie tworzenie modeli typowych produktów w oparciu o zaprojektowany wcześniej prototyp. Umożliwia to znaczne skrócenie czasu projektowania i wprowadzania produktów do procesu produkcyjnego w możliwie krótkim terminie. Szeroki zakres funkcji ułatwia rozwiązywanie problemów związanych z uzupełnianiem projektów i utrzymaniem produkcji.

  NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE I CECHY PROGRAMU
    Szybkie tworzenie dokumentacji technicznej i projektowej (rysunki złożeniowe, zestawienia komponentów, schematy szczegółowe itp.).
    Przetwarzanie danych geometrycznych do zastosowań projektowych.
    Przetwarzanie danych geometrycznych do programów CNC (programy sterujące maszynami).
    Eksport modeli 3D do formatu PDF 3D oraz rysunków 2D do formatu PDF.
    Wymiana danych między różnymi systemami CAD/CAM/CAE poprzez funkcję eksportu i importu plików (obsługa formatów IGES, SAT, XT, STEP, VRML).
    Wprowadzanie standardowych produktów z bibliotek do modelu oraz tworzenie bibliotek użytkownika.