Dźwig towarowo-osobowy GPL® udźwig 900 kg

 • towarowo-osobowy

 • hydrauliczny

 • budynki nowe i istniejące

 • zakłady produkcyjne, centra handlowe, centra spedycyjne, teatry i filharmonie, obiekty sportowe, dworce lotnicze i kolejowe

 • 900

 • 12–21

 • pomieszczenie, maszynownia prefabrykowana typ F lub typ S1

 • 20,0

 • 2–8

 • 0,30–0,40–0,52

 • mikroprocesorowe

 • 400/3~

 • stalowy, wg projektu

 • (1850–2110)/(1850–2800) – drzwi teleskopowe, (1850–2550)/(2150–2750) – drzwi centralne

 • 1300

 • 3400

 • panele kabiny: stal malowana Polimod; podłoga: stal ryflowana malowana, stal nierdzewna; oświetlenie: jarzeniowe, LED

 • 1400/(1500–2400)

 • 2170

 • 1 (nieprzelotowa), 2 (przelotowa), 2 (pod kątem prostym)

 • automatyczne, teleskopowe, centralne

 • 1000–1200

 • 2000

 • kabina: odboje na ścianach drewniane lub stalowe, blokada zamykania drzwi w kabinie

 • od 2 do 10 lat

 • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE EN 81-41, EN 81-70, EN 81-58, ISO 9001

 • Dźwigi towarowo-osobowe GPL® o udźwigach od 900 do 1600 kg i większych służą do przewozu towarów i towarzyszących osób. Z reguły te o większych udźwigach są przystosowane do załadunku i rozładunku za pomocą wózków widłowych. Są wyposażone w bezpośrednie napędy z dwoma lub czterema siłownikami typu EC (teleskopowe z mechaniczną synchronizacją) lub TCS (dla wąskich szybów). Jeżeli jest to konieczne, dodatkowo stosuje się podchwyty stabilizujące podłogę kabiny podczas załadunku.