Domieszka do zapraw uplastyczniająco-napowietrzająca CEMPLASTUŚ

 • domieszka

 • uplastyczniająca, napowietrzająca

 • płyn

 • od +5 do +35

 • żywica naftalenowa, wodny roztwór związków powierzchniowo-czynnych

 • 0,2–0,4 (optymalnie 0,25)

 • 1,040 ±0,030

 • brązowy

 • < 0,1

 • < 5,0

 • 1, 2, 5, 30, 200, 1000 dm³

 • 12 miesięcy od daty produkcji

 • w temperaturze dodatniej, chronić przed nasłonecznieniem

 • atesty higieniczne PZH, karty charakterystyki, Certyfikat ISO 9001, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji upoważniający do oznakowania produktów Znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych

 • CEMPLASTUŚ to domieszka do zapraw zastępująca wapno. Poprawia spoistość, zapobiega rozwarstwieniu, zmniejsza skurcz zapobiegając powstawaniu spękań na powierzchni, eliminuje zacieki na klinkierze.