Linowe urządzenie kotwiczące PROTON 1 klasy A

  • urządzenie asekuracyjne

  • linowy

  • 3 (maksymalna)

  • kotwami mechanicznymi lub chemicznymi M12 (do betonu klasy min. C 20/25), śrubami M12 (do stali)

  • 200, 300, 400

  • okrągły

  • stal cynkowana ogniowo

  • -

  • PN-EN 795:1999 (klasa A)

  • Linowe urządzenie kotwiczące PROTON 1 klasy A przeznaczone do montażu na dachach, tarasach, podestach i belkach. Słupek zakończony obrotową, trzyotworową płytką kotwiczącą.