Rodzaj rozcieńczalnika :

rozpuszczalnik

 

woda

Rodzaj podłoża :

metal

drewno

drewno

Stosowanie :

na zewnątrz

wewnątrz, na zewnątrz

wewnątrz, na zewnątrz

Kolory :

szary

bezbarwny

10 kolorów

Rodzaj powłoki :

półmat

połysk

połysk

Temperatura stosowania [°C] :

> +10

 

 

Zużycie [dm³/m²] :

od 0,1 do 0,4 dm³/m²

 

 

Pełne użytkowanie :

48 h

 

 

Odporność ogniowa :

trudno zapalna

niepalne (wyrób pokryty lakierem)

niepalne (wyrób pokryty lakierem)

Sposób aplikacji :

ręczny (wałek, pędzel);
mechaniczny (natrysk dyanmiczny)

 

 

Trwałość :

24 miesiące

 

 

Przechowywanie :

w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia

 

 

Opakowanie :

5,0 i 17,5 dm³

1, 5 i 12 dm³ (puszki)

0,75; 2,5; 10 dm³

Gwarancja :

6-45 lat

12 m-cy od daty produkcji

6 m-cy od daty produkcji

Normy, certyfikaty, aprobaty :

PN-C-81803:2002

Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0489 z 29/06/2018, Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/16/2018, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1020-CPR010040116, atest higieniczny PZH

Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0491, Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/17/2018, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1020 – CPR - 010040116, atest higieniczny PZH

 

Rodzaj rozcieńczalnika :

woda

Rodzaj podłoża :

drewno

Stosowanie :

wewnątrz

Kolory :

 

Rodzaj powłoki :

połysk

Temperatura stosowania [°C] :

 

Zużycie [dm³/m²] :

 

Pełne użytkowanie :

 

Odporność ogniowa :

niepalne (wyrób pokryty lakierem)

Sposób aplikacji :

 

Trwałość :

 

Przechowywanie :

 

Opakowanie :

0,75; 5; 10 dm³

Gwarancja :

6 m-cy od daty produkcji

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0490, Deklaracja Właściwości Użytkowych DWU/18/2018, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 1020 – CPR - 010040116, atest higieniczny PZH