Materiał :

poliester (film TPU DAXALL®)

poliester (film TPU DAXALL®)

polipropylen

Grubość [mm] :

0,90

0,60

0,40

Ilość warstw :

2

2

3

Szerokość rolki [m] :

1,5

1,5

1,5

Długość rolki [m] :

50,0

50,0

50,0

Gramatura [g/m²] :

200

170

95

Równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza Sd [m] :

0,12

0,12

0,02

Wodoszczelność :

klasa W1

klasa W1

klasa W1

Reakcja na ogień :

B-s1,d0 (gdy mocowana jest bezpośrednio do elementów o klasach reakcji na ogień A1 lub A2 lub w dowolnej odległości od nich)/D-s2,d0 (gdy jest mocowana bezpośrednio do elementów drewnianych i drewnopodobnych lub w dowolnej odległości od nich)

 

 

Odporność na działanie temperatury :

od -40 do +120°C

od -40 do +120°C

od -40 do +80°C

Krótkotrwała odporność temperaturowa :

 

do +120°C

-

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek [N/50 mm] :

520 (wzdłuż);
440 (w poprzek)

410 (wzdłuż);
390 (w poprzek)

210 (wzdłuż);
105 (w poprzek)

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż/w poprzek [N] :

320 (wzdłuż);
370 (w poprzek)

300 (wzdłuż);
310 (w poprzek)

75 (wzdłuż);
90 (w poprzek)

Wydłużenie wzdłuż/w poprzek :

55%/70%

 

 

Dopuszczalna ekspozycja na promienie UV :

maks. 6 miesięcy (dotyczy średniorocznego napromieniowania w warunkach środkowoeuropejskich)

maks. 6 miesięcy (dotyczy średniorocznego napromieniowania w warunkach środkowoeuropejskich)

maks. 3 miesięcy

Możliwość stosowania na dachu z pełnym deskowaniem :

tak

tak

nie

Zintegrowany pasek klejący :

 

 

 

Masa rolki [kg] :

 

 

 

Normy, aprobaty, certyfikaty :

PN EN 13859-1:2010, PN EN 13859-2:2010

PN EN 13859-1:2010, PN EN 13859-2:2010

PN EN 13859-1:2010, PN EN 13859-2:2010

Materiał :

polipropylen

polipropylen

polipropylen (film PP)

Grubość [mm] :

0,60

0,55

0,70

Ilość warstw :

3

3

3

Szerokość rolki [m] :

1,5

1,5

1,5

Długość rolki [m] :

50,0

50,0

50,0

Gramatura [g/m²] :

130

120

230

Równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza Sd [m] :

0,02

0,02

0,04

Wodoszczelność :

klasa W1

klasa W1

klasa W1

Reakcja na ogień :

 

 

klasa F

Odporność na działanie temperatury :

od -40 do +80°C

od -40 do +80°C

od -40 do +80°C

Krótkotrwała odporność temperaturowa :

-

-

-

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek [N/50 mm] :

280 (wzdłuż);
190 (w poprzek)

245 (wzdłuż);
140 (w poprzek)

350/260

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż/w poprzek [N] :

125 (wzdłuż);
135 (w poprzek)

120 (wzdłuż);
145 (w poprzek)

230/300

Wydłużenie wzdłuż/w poprzek :

 

 

95%/150%

Dopuszczalna ekspozycja na promienie UV :

maks. 3 miesiące

maks. 3 miesiące

maks. 6 miesięcy (dotyczy średniorocznego napromieniowania w warunkach środkowoeuropejskich)

Możliwość stosowania na dachu z pełnym deskowaniem :

tak

nie

tak

Zintegrowany pasek klejący :

 

 

 

Masa rolki [kg] :

 

 

 

Normy, aprobaty, certyfikaty :

zgodność z normami PN-EN 13859-1, PN-EN 13859-2

-

PN EN 13859-1:2010, PN EN 13859-2:2010

Materiał :

polipropylen (siatka wzmacniająca)

polipropylen (film TPU DAXALL®, siatka wzmacniająca)

polipropylen (film TPU DAXALL®, siatka wzmacniająca)

Grubość [mm] :

0,8

0,7

0,9

Ilość warstw :

4

4

4

Szerokość rolki [m] :

1,5

1,5

1,5

Długość rolki [m] :

50

50

50

Gramatura [g/m²] :

170

130

170

Równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza Sd [m] :

0,02

0,08

0,08

Wodoszczelność :

klasa W1

klasa W1

klasa W1

Reakcja na ogień :

 

 

klasa E-d2

Odporność na działanie temperatury :

od -40°C do +80°C

od -40°C do +80°C

od -40°C do +80°C

Krótkotrwała odporność temperaturowa :

 

 

+120°C

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek [N/50 mm] :

500/350

450 (wzdłuż);
350 (w poprzek)

600 (wzdłuż);
600 (w poprzek)

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż/w poprzek [N] :

330/300

280 (wzdłuż);
280 (w poprzek)

600 (wzdłuż);
500 (w poprzek)

Wydłużenie wzdłuż/w poprzek :

 

 

25%/25%

Dopuszczalna ekspozycja na promienie UV :

3 miesiące (dotyczy średniorocznego napromieniowania w warunkach środkowoeuropejskich)

6 miesięcy (dotyczy średniorocznego napromieniowania w warunkach środkowoeuropejskich)

6 miesięcy (dotyczy średniorocznego napromieniowania w warunkach środkowoeuropejskich)

Możliwość stosowania na dachu z pełnym deskowaniem :

tak

 

 

Zintegrowany pasek klejący :

 

 

 

Masa rolki [kg] :

 

 

 

Normy, aprobaty, certyfikaty :

PN EN 13859-1:2010, PN EN 13859-2:2010

PN EN 13859-1:2010, PN EN 13859-2:2010

PN EN 13859-1:2010, PN EN 13859-2:2010

Materiał :

poliester (paroprzepuszczalna, wodoszczelna powłoka akrylowa zintegrowana z włókniną poliestrową)

poliester (paroprzepuszczalna, wodoszczelna powłoka PU zintegrowana z magazynującą wilgoć włókniną poliestrową)

polietylen, poliester (warstwy polietylenowa i poliestrowa zintegrowane z odporną na korozję warstwą aluminium)

Grubość [mm] :

-

-

-

Ilość warstw :

2

2

3

Szerokość rolki [m] :

1,5

1,5

1,5

Długość rolki [m] :

50,0

50,0

50,0

Gramatura [g/m²] :

270

190

180

Równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza Sd [m] :

0,02

0,15

Wodoszczelność :

W1

W1

zaliczona

Reakcja na ogień :

klasa B-s1,d0 (niezapalna, NRO, niekapiąca)

klasa E (dla DELTA Maxx bez paska klejącego klasa B – niezapalne)

klasa E

Odporność na działanie temperatury :

od -40°C do +80°C

od -40°C do +80°C

od -40°C do +80°C

Krótkotrwała odporność temperaturowa :

do +150°C

do +120°C

 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek [N/50 mm] :

370/270

450/300

450/400

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż/w poprzek [N] :

 

 

 

Wydłużenie wzdłuż/w poprzek :

 

 

 

Dopuszczalna ekspozycja na promienie UV :

maks. 6 miesięcy

maks. 3 miesiące

maks. 4 miesiące

Możliwość stosowania na dachu z pełnym deskowaniem :

tak

tak

tak

Zintegrowany pasek klejący :

tak

tak

tak

Masa rolki [kg] :

 

 

 

Normy, aprobaty, certyfikaty :

PN-EN 13859, Deklaracja Właściwości Użytkowych

PN-EN 13859, Deklaracja Właściwości Użytkowych

PN-EN 13984, Deklaracja Właściwości Użytkowych

Materiał :

poliester (włóknina poliestrowa o właściwościach akumulacyjnych z wodoszczelną, paroprzepuszczalną warstwą PU i uszczelniającym brzegiem samoklejącym)

poliester (włóknina poliestrowa o właściwościach akumulacyjnych z wodoszczelną, paroprzepuszczalną warstwą PU i uszczelniającym brzegiem samoklejącym)

poliester (membrana asfaltowa na osnowie poliestrowej, strona wierzchnia: asfalt modyfikowany SBS, strona spodnia: włóknina poliestrowa z pasem klejącym)

Grubość [mm] :

-

-

-

Ilość warstw :

-

-

-

Szerokość rolki [m] :

1,5

1,5

1,0

Długość rolki [m] :

50,0

50,0

20,0

Gramatura [g/m²] :

210

190

1000

Równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza Sd [m] :

0,15 (PN-EN ISO 12572)

0,15 (PN-EN ISO 12572)

 

Wodoszczelność :

W1 (PN-EN 13859-1 i PN-EN 13859-2)

W1 (PN-EN 13859-1 i PN-EN 13859-2)

W1 (PN-EN 13859-1 i PN-EN 13859-2)

Reakcja na ogień :

klasa E (PN-EN 13501-1)

klasa E (PN-EN 13501-1)

klasa E (PN-EN 13501-1)

Odporność na działanie temperatury :

od -40°C do +80°C

od -40°C do +80°C

 

Krótkotrwała odporność temperaturowa :

do +120°C

do +120°C

 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek [N/50 mm] :

500/500 (PN-EN 12311-1 i PN-EN 12311-2)

450/300 (PN-EN 12311-1 i PN-EN 12311-2)

400/350; ±75 N (PN-EN 12311-1)

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż/w poprzek [N] :

 

 

300 (±75 N)

Wydłużenie wzdłuż/w poprzek :

 

 

35/40%; ±7% (względne)

Dopuszczalna ekspozycja na promienie UV :

 

 

 

Możliwość stosowania na dachu z pełnym deskowaniem :

 

 

 

Zintegrowany pasek klejący :

 

 

 

Masa rolki [kg] :

ok. 16

ok. 14

ok. 20

Normy, aprobaty, certyfikaty :

 

 

 

 

Materiał :

polipropylen

Grubość [mm] :

-

Ilość warstw :

 

Szerokość rolki [m] :

1,5

Długość rolki [m] :

30,0

Gramatura [g/m²] :

380

Równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza Sd [m] :

0,02

Wodoszczelność :

 

Reakcja na ogień :

klasa E (PN-EN 13501-1)

Odporność na działanie temperatury :

od -40°C do +80°C

Krótkotrwała odporność temperaturowa :

 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek [N/50 mm] :

450/400 (PN-EN 12311-2)

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż/w poprzek [N] :

 

Wydłużenie wzdłuż/w poprzek :

 

Dopuszczalna ekspozycja na promienie UV :

 

Możliwość stosowania na dachu z pełnym deskowaniem :

 

Zintegrowany pasek klejący :

 

Masa rolki [kg] :

ok. 17

Normy, aprobaty, certyfikaty :