e-wydanie Przewodnika Projektanta, edycja 2017

Data wprowadzenia: 28.09.2017 r.

„Przewodnik Projektanta” to nowa publikacja, skierowana do szerokiego grona osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o procesie projektowania z uwzględnieniem specyfiki materiałów budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych. Zwracamy w niej również uwagę na istotną, z punktu widzenia projektanta, tematykę związaną z obowiązującymi regulacjami prawnymi i procedurami z zakresu wykonywania działań projektowych w procesie inwestycyjnym.

W „Przewodniku Projektanta” możemy przeczytać m.in. artykuły napisane przez autorów reprezentujących środowisko prawnicze i uczelnie wyższe, a dotyczące następujących zagadnień: projektowanie w BIM, projektant a realizacji inwestycji ze środków publicznych, przebudowa i rozbudowa zgodnie z prawem, opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego, a także poświęcony odpowiedzialności prawnej projektanta. W publikacji prezentujemy również rozwiązania oferowane przez firmy działające na rynku budowlanym, związane z oprogramowaniem, materiałami konstrukcyjnymi, izolacyjnymi, wykończeniowymi oraz instalacyjnymi.

Gorąco polecam,

Anna Dębińska
Redaktor naczelna – redakcja katalogów

 

Pobierz e-wydanie „Przewodnik Projektanta”

Przewodnik Projektanta