Systemowe rozwiązania prac wykończeniowych w basenach i obiektach rekreacyjnych

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.

Data wprowadzenia: 25.09.2017 r.

Niedochowanie odpowiednich rygorów już na etapie projektu basenu, ale także podczas prowadzenia prac, prowadzi w prostej linii do problemów bezpośrednio w obiekcie oraz ogromnych nakładów finansowych niezbędnych do napraw.

Technologia basenowa
Projektanci, jak i wykonawcy już na etapie projektowania oraz bezpośredniego wykonawstwa mają do dyspozycji produkty firmy Schomburg – domieszki i dodatki do betonu, taśmy bentonitowe lub elastomery: AQUAFIN CJ3, CJ4, CJ6, które znajdą zastosowanie w newralgicznych miejscach konstrukcji żelbetowej. Uzupełnienie oferty stanowi pełna gama środków iniekcyjnych, mogących znaleźć zastosowanie w przypadku ewentualnych nieciągłości betonu w wykonanej niecce basenowej.

Konstrukcja, naprawy, przygotowanie do dalszych etapów prac
Niezależnie od wizji projektanta, co do przyszłego wyglądu oraz cech użytkowych basenu, w ofercie firmy Schomburg znajdują się kompletne systemowe rozwiązania dotyczące materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac wykończeniowych w obiektach basenowych zarówno małych, jak i dużych, tradycyjnych basenach rekreacyjnych, basenach z wodami solankowymi lub geotermalnymi.
Ponadto niezależnie od projektowanych okładzin  firma może zaproponować system mineralny lub chemoodporny, dający możliwość przeprowadzenia prac okładzinowych zarówno w przypadku basenów o bardzo skomplikowanych, jak i tych o relatywnie prostych kształtach.

Schomburg, technologie basenowe, zaprawy naprawcze, Przewodnik Projektanta


Zaprawy naprawcze (system PCC)  
Już na etapie prac żelbetowych może się okazać, że pojawiły się pewne nieciągłości betonu. Mając na uwadze obciążenia, jakim będzie musiała w późniejszym czasie sprostać niecka basenowa, niedopuszczalne jest uzupełnienie powstałych ubytków lub niedociągnięć zwykłymi zaprawami. W takich przypadkach zalecane jest zastosowanie systemowych naprawczych zapraw PCC. Schomburg proponuje wówczas zastosowanie systemu materiałów z linii INDUCRET. I tu także firma oferuje kompletne rozwiązanie, dające możliwość przeprowadzenia prac reprofilacyjnych w bardzo krótkim czasie.

Próba wodna  
Za odpowiednie działania zmierzające do sprawdzenia szczelności uznaje się wykonanie próby wodnej, którą
przeprowadza się po wykonaniu prac żelbetowych oraz odpowiednim wysezonowaniu konstrukcji. Sezonowanie niecki basenowej powinno trwać 6 miesięcy, jednak jest dopuszczalne skrócenie tego czasu do 3 miesięcy, pod warunkiem zastosowania na późniejszych etapach do prac okładzinowych zapraw klejowych klasyfikowanych jako S1 wg PN-EN 12002.
Podczas próby wodnej w relatywnie łatwy sposób można zinwentaryzować i zidentyfikować nieciągłości w strukturze betonu, skutkujące przeciekami, które można usunąć stosując iniekcje z wykorzystaniem produktów firmy Schomburg, np. Aquafin-P1 i Aquafin-P4.

Reprofilacja – przygotowanie powierzchni niecki basenowej pod powłoki uszczelniające
Po wykonaniu próby wodnej, zgodnie z wcześniej przedstawionymi regułami, po usunięciu mleczka cementowego oraz wszelkich innych elementów mogących negatywnie wpływać na przyczepność warstw reprofilacyjnych, podłoże należy lekko zwilżyć, a następnie nanieść bezskurczową zaprawę SOLOCRET-15.
W przypadku płyt dennych należy postępować analogicznie, stosując warstwę sczepną i jastrych mineralny ASO-EZ4-Plus klasyfikowany jako CT-C50-F6-A9.

Schomburg, technologie basenowe, zaprawy naprawcze, Przewodnik Projektanta

Prace uszczelniające
Dobór odpowiedniego uszczel­nienia, jak i pełnego systemu (mineralnego czy chemoodpornego) powinien nastąpić już na etapie projektu. Okładziny ceramiczne, jako warstwa wykończeniowa uzależnione są od składu wody w basenie. Mogą być to materiały chemoodporne lub tradycyjne mineralne, elastyczne, zaprawy uszczelniające, np. Aquafin-2K (AQUAFIN-2K/M, AQUAFIN RS 300), który w połączeniu z systemem taśm ASO-Dichtband-2000S oraz uzupełniających system łączników narożnych wewnętrznych i zewnętrznych (ASO-Dichtband-2000S Ecke) stanowi pełną ochronę przed wodą. Ww. produkty znajdują swoje zastosowanie na basenach, w których woda nie jest obciążona chemicznie, czyli porównywalna do wody pitnej.
W basenach z wodą solankową, geotermalną lub wzbogacaną chemicznie należy bezwzględnie stosować powłoki uszczelniające poliuretanowe, np. ASOFLEX-AKB. Podczas prowadzenia prac uszczelniających na  budowanej niecce basenowej należy liczyć się z koniecznością przejścia przez powierzchnie ścian oraz płyty dennej różnego rodzaju elementów, takich jak dysze lub części oświetlenia. W tym przypadku Schomburg zaleca zastosowanie manszet uszczelniających ASO-DICHTMANCHETTE, co w połączeniu z mineralnymi zaprawami uszczelniającymi Aquafin-2K (AQUAFIN-2K/M, AQUAFIN RS300) stanowi niezawodne rozwiązanie.

Prace okładzinowe i fugowanie
Podczas doboru zaprawy klejowej należy się kierować podstawowym wyznacznikiem, czyli parametrami zaprawy klejowej. Na tym etapie prac Schomburg zaleca zastosowanie cienkowarstwowej elastycznej zaprawy klejowej SOLOFLEX klasyfikowanej wg PN-EN 12004 jako C2TE. Zwieńczeniem prac okładzinowych są prace fugowe. Firma zaleca wysoko wytrzymałą mineralną zaprawę fugową HF05 Brilliantfuge, klasyfikowaną wg PN-EN 13888 jako CG2 WA.

Schomburg, technologie basenowe, zaprawy naprawcze, Przewodnik Projektanta

Dylatowanie miejsc krytycznych na basenach
Bez wykonania przemyślanych przerw dylatacyjnych pomiędzy konstrukcją niecki basenowej a strefą okołobasenową w krótkim czasie nastąpiłaby degradacja wszystkich warstw. Podczas prac wykończeniowych trzeba pamiętać, że wszystkie dylatacje występujące w podłożu należy przenieść przez istniejące warstwy, zachowując przy tym pełną szczelność i elastyczność układu. Zachowanie bezwzględnej szczelności w miejscu dylatacji przy jej jednoczesnych ruchach można uzyskać dzięki zdublowaniu taśmy Schomburg ASO-DICHBAND-2000S. Dopełnienie rozwiązania dylatacji stanowi zastosowanie polipropylenowego sznura dylatacyjnego oraz trwale elastycznej, grzyboodpornej fugi silikonowej ESCOSIL-2000-uw.


Podsumowanie
Biorąc pod uwagę fakt, jakim obciążeniom muszą sprostać baseny, obiekty te są uznawane za jedne z najtrudniejszych w projektowaniu, doborze odpowiednich materiałów oraz realizacji. Niedochowanie odpowiednich rygorów już na etapie projektu, ale także podczas prowadzenia prac, prowadzi w prostej linii do problemów bezpośrednio w obiekcie oraz ogromnych nakładów finansowych niezbędnych do napraw. Aby uniknąć ewentualnych problemów należy stosować systemowe rozwiązania, do których należą produkty firmy Schomburg.


SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.

Grupa SCHOMBURG to ponad 80 lat doświadczeń w rozwiązywaniu trudnych problemów w zakresie technologii betonu, budowli inżynieryjnych i budownictwa mieszkaniowego.
Naszą dewizą jest indywidualne i fachowe podejście do każdego problemu budowlanego, odpowiednie dla danego obiektu i wymagań stawianych zarówno przez prawo budowlane, jak i przez inwestora.
SCHOMBURG Polska od 1992 roku zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości produkty z zakresu chemii budowlanej. Działający na terenie całego kraju Przedstawiciele Techniczno-Handlowi pomagają naszym klientom w doborze skutecznych i sprawdzonych technologii, odpowiednich dla danego rodzaju obiektu lub problemu.
Firma SCHOMBURG opracowuje, produkuje i prowadzi sprzedaż produktów i systemów budowlanych w szeroko pojętych obszarach:
■  uszczelnień i renowacji budynków
■  klejenia okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego/jastrychy
■  rozwiązań dla budownictwa inżynieryjnego
■  środków do produkcji i pielęgnacji betonu.

W Polsce dystrybucja ma miejsce poprzez dwa oddzielne kanały sprzedaży: SCHOMBURG – bezpośrednia sprzedaż produktów z zakresu chemii budowlanej dla obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego oraz inżynieryjnego i sprzedaż produktów chemii budowlanej poprzez sieć dystrybutorów a także RETHMEIER – domieszki i dodatki do betonu, barwniki, impregnaty. Te dwie sieci sprzedaży funkcjonują w ramach struktury organizacyjnej Spółki Schomburg Polska w Kutnie.
Kompetencje firmy SCHOMBURG zostały kilkakrotnie wyróżnione prestiżowymi nagrodami i certyfikatami. Firma ma certyfikat jakości ISO 9001:2008.

USZCZELNIENIA BUDOWLANE
Decyzja o wyborze stosowanego systemu uszczelnienia zależy między innymi od rodzaju podłoża, wymaganej zdolności przeprężania rys, jak też od warunków atmosferycznych i wielu innych czynników charakterystycznych dla danego obiektu budowlanego. Izolacja powinna być przede wszystkim wodoszczelna, ciągła, zaprojektowana i wykonana z należytą starannością o wszystkie występujące w budowli detale.
Dedykowane produkty:
■  mineralne zaprawy uszczelniające
■  izolacje balkonów, tarasów, zbiorników wodnych, basenów kąpielowych

■  izolacja pomieszczeń wilgotnych i mokrych
■  szybkowiążące cementy i zaprawy tamponażowe
■  uszczelnienia bitumiczne
■  izolacje części podziemnych budowli, izolacje pod jastrychami

■  uszczelnienia chemoodporne
■  masy trwale elastyczne
■  wypełnienie dylatacji, spoin, przejść rurowych, odpływów, wpustów w ścianach i posadzkach.


RENOWACJA BUDOWNICTWA
Na skutek upływu lat oraz zaniechania konserwacji wiele obiektów zabytkowych niszczeje. Jednocześnie w przypadku znacznej części nowych budowli źle zaprojektowano lub wykonano hydroizolacje. Proces destrukcji najczęściej spowodowany jest poprzez silne zawilgocenie będące efektem wnikania wilgoci z gruntu lub uszkodzonych elementów budowli np. dachu czy stolarki.
Z powodu nieskutecznie działających izolacji (poziomych/pionowych) woda dostaje się do przegród budynku, a następnie na skutek kapilarnego podciągania jest transportowana do wyższych części obiektu. Dalszym etapem jest powstawanie wykwitów solnych, przebarwień, łuszczenie się powłok malarskich czy odpadanie tynku, a jeżeli nie podejmie się odpowiednich czynności, następuje destrukcja samego muru. Powstające wewnątrz ściany kryształki soli, powiększając swoją objętość niszczą najpierw warstwy elewacyjne, a następnie strukturę muru. Jednocześnie na powierzchniach ścian mogą pojawić się grzyby i pleśnie. Tego typu zjawiska mogą być przyczyną wielu chorób alergologicznych.
Systemowe rozwiązania oferowane przez firmę SCHOMBURG zabezpieczają przed dalszą degradacją budowli. Należy podkreślić, że efekt taki uzyskamy tylko wtedy, gdy rzetelnie określimy przyczyny degradacji murów, przyjmiemy odpowiednią technologię, a prace budowlane wykonane zostaną przez firmę o dużym doświadczeniu i zgodnie z wytycznymi i normami.
Dedykowane produkty:
■  preparaty iniekcyjne
■  tynki renowacyjne
■  czyszczenie i ochrona elewacji.

KLEJENIE OKŁADZIN CERAMICZNYCH I Z KAMIENI NATURALNYCH/JASTRYCHY
W zależności od przewidywanych obciążeń, rodzaju podłoża i miejsca aplikacji można użyć zapraw klejowych i do spoinowania: cementowych lub na bazie żywic reaktywnych. Pierwsze charakteryzują się dobrą dyfuzyjnością i są dostępne w szerokiej gamie kolorów. W porównaniu z epoksydowymi są tańsze i łatwiejsze w obróbce. Natomiast zaprawy na bazie żywic są nienasiąkliwe, odporne na ścieranie i chemoodporne.
Firma SCHOMBURG ma w swojej ofercie całą gamę zapraw klejowych począwszy od klasy C1 aż do klasy C2 FTE S2 zgodnie PN-EN 12004.  
Dedykowane produkty:
■  środki gruntujące
■  jastrychy, zaprawy szpachlowe, masy samopoziomujące
■  zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

SCHOMBURG POLSKA dba o bezpieczeństwo pracowników i klientów, dlatego pracuje zgodnie z wdrożonym systemem zapewnienia jakości (certyfikowane według normy EN ISO 9001).

Powłoki polimocznikowe GEPOTECH

Technologia polyurea oparta jest na stosunkowo niedawno opracowanej dwuskładnikowej powłoce nakładanej metodą natrysku, która ma szerokie zastosowanie do ochrony konstrukcji żelbetowych

więcej »

Na czym polega technologia polyurea?

Technologia polyurea oparta jest na dwuskładnikowej powłoce nakładanej metodą natrysku. Produkty te pojawiły się na rynku w 1987 roku w USA i od tego czasu nieustannie się rozwijają

więcej »

Systemowe rozwiązania prac wykończeniowych w basenach i obiektach rekreacyjnych

Niedochowanie odpowiednich rygorów już na etapie projektu basenu, ale także podczas prowadzenia prac, prowadzi w prostej linii do problemów bezpośrednio w obiekcie oraz ogromnych nakładów

więcej »

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. - prezentacja

Firma powstała w Kutnie, w grudniu 1992 r., jako firma-córka niemieckiej Grupy Schomburg, działającej na rynkach Europy, Azji, Ameryki Północnej i Środkowej oraz Afryki. Fabryki Grupy

więcej »

System budowy dróg i torowisk MONOLITH

W infrastrukturze miejskiej jezdnia jest elementem torowiska i na odwrót. Wynika to nie tylko z racjonalnego wykorzystania przestrzeni, ekonomii i bezpieczeństwa, ale również ze wzrostu

więcej »

Sprawdzone rozwiązania w modernizacji ulic

System MONOLITH firmy Schomburg prezentuje rozwiązania techniczne stawiane torowisku, które umożliwiają zintegrowanie konstrukcji nawierzchni szynowych z konstrukcją nowoczesnej ulicy

więcej »

Sprawdzone rozwiązania w modernizacji ulic

System MONOLITH firmy Schomburg prezentuje rozwiązania techniczne stawiane torowisku, które umożliwiają zintegrowanie konstrukcji nawierzchni szynowych z konstrukcją nowoczesnej ulicy

więcej »

System budowy dróg i torowisk MONOLITH

W infrastrukturze miejskiej jezdnia jest elementem torowiska i na odwrót. Wynika to nie tylko z racjonalnego wykorzystania przestrzeni, ekonomii i bezpieczeństwa, ale również ze wzrostu

więcej »

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. - prezentacja

Schomburg Polska od 1992 roku zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości produkty z zakresu chemii budowlanej. Działający na terenie całego kraju doradcy techniczno-handlowi pomagają swoim

więcej »

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. - prezentacja

Schomburg Polska Sp. z o.o. od 1992 roku zaopatruje polski rynek w wysokiej jakości produkty z zakresu chemii budowlanej. Grupa Schomburg ma prawie 80-letnie doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych

więcej »

Preparat iniekcyjny AQUAFIN®-i380

AQUAFIN®-i380 to środek do iniekcji na bazie silanów o konsystencji kremowej. Ten gotowy do użycia materiał wprowadzany jest bezciśnieniowo w otwory Ø 12 mm wywiercone co 10,0-12,5 cm

więcej »

W celu wysłania wiadomości przepisz hasło z obrazka:

Wyślij kopię wiadomości również do mnie