Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

izbudujemy.pl » Artykuły » Vademecum

Iniekcja Krystaliczna® a termomodernizacja budynków

  • Drukuj
  • Drukuj
  • Powiadom znajomego
  • Podziel się w internecie

INIEKCJA KRYSTALICZNA? Autorski Park Technologiczny mgr inż. Maciej NAWROT, Jarosław NAWROT

Data wprowadzenia: 28.06.2016 r.

Dotychczasowe rozwiązania techniczne związane z termomodernizacją często abstrahują od niezwykle ważnych problemów związanych z nadmiernym zawilgoceniem przegród budowlanych. Trudności te w sposób szczególny występują w starych budynkach mieszkalnych w strefie przyziemia oraz podpiwniczenia. Wspomniane zawilgocenie występuje na skutek kapilarnego podciągania wody z gruntu powodowanego brakiem skutecznie działającej poziomej oraz pionowej izolacji przeciwwilgociowej.

Nadmierne zawilgocenie wpływa bezpośrednio na obniżenie izolacyjności cieplnej murów, co skutkuje także rozwojem pleśni i grzybów, które wpływają kancerogennie i alergennie na użytkowników lokali.
W celu zobrazowania wpływu zawilgocenia muru na zmniejszenie jego izolacyjności cieplnej przedstawiono wykres (rys. 1), z którego wynika, że im bardziej zawilgocona jest przegroda budowlana, tym gorsze są jej własności termoizolacyjne. Dlatego też oszczędzanie energii cieplnej należy zacząć od osuszenia budynku. Jest to ważne ze względu na bilans energetyczny, który związany jest również z kosztami ogrzewania.
Opisane wyżej zjawisko ma miejsce, ponieważ cegła ceramiczna ma określone własności termoizolacyjne wynikające z porowatości. Gdy pory zostaną wypełnione wodą, na skutek kapilarnego podciągania, to wówczas mur ceglany traci większą część izolacyjności cieplnej. Dla wartości 4% wilgotności masowej następuje utrata połowy termoizolacyjności. Zjawisko to ma wpływ na temperaturę ścian, wilgotność powietrza i temperaturę w pomieszczeniach. Są to czynniki określające komfort klimatyczny mieszkań i wpływające na zdrowie mieszkańców. Ważną informacją jest fakt, że woda kapilarna zamarza w temperaturze -7°C i niższej, a nie 0°C jak woda w swobodnym naczyniu. Ponadto woda kapilarna jest znacznie lepszym przewodnikiem ciepła niż woda zwyczajna, co oznacza, że jest gorszym izolatorem ciepła. Wiąże się to z mniejszą stałą dielektryczną oraz większą (do 2,5 raza) gęstością i mniejszym ciepłem właściwym.
Trzeba w tym miejscu z ogromnym naciskiem podkreślić, że samo docieplenie murów zewnętrznych budynku bez usunięcia przyczyn zawilgocenia i jego osuszenia przynosi fatalne skutki. Korozja biologiczna w tak nowo utworzonym autoklawie rozwija się szybciej niż w normalnych warunkach. Ubocznym skutkiem będzie zwiększenie zasięgu wzniosu kapilarnego.
Zatem termomodernizacja budynku i jego ochrona przed wilgocią są zagadnieniami ściśle ze sobą powiązanymi. Bez sprawnej poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej samo docieplenie ścian zewnętrznych może tylko pogorszyć warunki sanitarne ze względu na korozję biologiczną.

nawrot, iniekcja krystaliczna, aktywator, osuszanie budynków


Iniekcja Krystaliczna®

Warunek szczelnej i skutecznej izolacji przeciwwilgociowej umożliwiającej trwałe osuszenie obiektu budowlanego spełnia Iniekcja Krystaliczna®, która jest technologią wytwarzania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej typu mineralnego o trwałości praktycznie nieograniczonej.
Technologia Iniekcji Krystalicznej® jest stosowana do wytwarzania izolacji w zawilgoconych obiektach wzniesionych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych podciągających kapilarnie wilgoć, przy różnej grubości ścian oraz różnym stopniu zawilgocenia i zasolenia.
Po zastosowaniu blokady przeciwwilgociowej w tej technologii następuje proces wysychania zawilgoconego muru. Przebieg i czas trwania tego procesu jest uzależniony w dużej mierze od zasolenia materiału budowlanego.

Zasolenie a stopień zawilgocenia muru

Z wyników badań przedstawionych na rys. 2 widać wyraźnie, że higroskopijność próbek cegły wzrasta systematycznie w miarę zwiększającego się zasolenia. Wyniki te prezentują górne krzywe w pętlach histerezy. I tak, dla próbki niezasolonej maksymalny wzrost masy spowodowany higroskopijnością wynosi około 15%. Dla próbki o 1-procentowym zasoleniu wzrost masy w wyniku chłonięcia wilgoci wynosi 17%, dla próbki o 2-procentowym zasoleniu – 19%, dla próbki o 3-procentowym zasoleniu – nieco ponad 20%, a dla próbki o 4-procentowym zasoleniu – ponad 21%.
Na tym samym rysunku dolne krzywe w pętlach histerezy oddychania przedstawiają wyniki badań wysychania próbek cegły w zależności od zasolenia. Z przebiegu poszczególnych krzywych wysychania widać, że w miarę zwiększającego się zasolenia próbek cegły, ilość wody pozostająca w nich po osuszeniu systematycznie zwiększa się, stanowiąc równowagowy poziom zawilgocenia. Wyniki tych badań mają szczególne znaczenie praktyczne, bowiem informują wykonawców prac renowacyjnych o poziomie zawilgocenia powyżej założonej blokady przeciwwilgociowej, którego nie da się obniżyć bez odsolenia murów i zastosowania działań osłonowych.

nawrot, iniekcja krystaliczna, aktywator, osuszanie budynków
Rys. 2. Wyniki badania higroskopijności i szybkości oddawania wody w zależności od czasu,
dla próbek cegły o różnym stopniu zasolenia od 0 do 4%


Z krzywych przedstawionych na rys. 2 można odczytać również, że dla próbek cegły bez zasolenia ilość wody pozostającej po wyschnięciu stabilizuje się na poziomie około 2%. Dla próbek o 1-procentowym zasoleniu ilość pozostającej wody gwałtownie wzrasta i poziom zawilgocenia utrzymuje się już na wysokości około 4%, dla próbek o 2-procentowym zasoleniu – 4,5%, dla 3-procentowego zasolenia – 5%, a dla 4-procentowego zasolenia – blisko 6% zawilgocenia.
Podwyższona wartość równowagowej wilgotności murów w związku z ich wysokością zasolenia wskazuje na wagę problemu, bowiem nadmiernie zawilgocone i zasolone mury negatywnie wpływają na mikroklimat pomieszczeń oraz na trwałość substancji budowlanej.
W tym kontekście ważne są działania osłonowe w postaci neutralizacji szkodliwych soli budowlanych oraz aplikacji odpowiednio zaprojektowanego systemu tynków renowacyjnych i paroprzepuszczalnych wymalowań.

Technologia Iniekcji Krystalicznej® jest oparta na oryginalnej koncepcji autora, dr. inż. Wojciecha Nawrota, polegającej na wykorzystaniu tzw. mokrej ścieżki. Nie przewiduje ona wstępnego osuszania ani odsalania murów, a nawet wręcz przeciwnie, zakłada wykorzystanie cieczy kapilarnych do penetracji metodą dyfuzyjną, a następnie krystalizacji uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego. W efekcie jest otrzymywana skuteczna i ekologiczna izolacja przeciwwilgociowa o wieloletniej trwałości spełniająca kryterium wodoszczelności, gazoszczelności oraz izolacji elektrycznej.
Obecnie technologia Iniekcji Krystalicznej® jest wdrażana i rozwijana przez spadkobierców dr. inż. Wojciecha Nawrota oraz współautorów rozwiązań patentowych mgr. inż. Macieja Nawrota i Jarosława Nawrota w ramach Autorskiego Parku Technologicznego. Wyłącznie mgr inż. Maciej Nawrot i Jarosław Nawrot, jako licencjodawca, posiadają uprawnienia do: udzielania praw licencyjnych i używania chronionego znaku towarowego Iniekcja Krystaliczna® oraz dystrybucji materiałów iniekcyjnych związanych z technologią Iniekcji Krystalicznej®. W przypadku wątpliwości co do autoryzacji danej firmy wykonawczej należy złożyć zapytanie do licencjodawcy.

mgr inż. Maciej Nawrot
Jarosław Nawrot
INIEKCJA KRYSTALICZNA®
Autorski Park Technologiczny

nawrot, iniekcja krystaliczna, aktywator, osuszanie budynków

INIEKCJA KRYSTALICZNA? Autorski Park Technologiczny mgr inż. Maciej NAWROT, Jarosław NAWROT

  • ul. Warszawska 26, 28, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
  • tel. 601 328 233, 601 335 756
  • info@i-k.pl
  • www.i-k.pl

Dystrybucja praw licencyjnych oraz materiałów związanych ze stosowaniem technologii Iniekcji Krystalicznej?, która służy do wytwarzania poziomej i pionowej przepony przeciwwilgociowej zabezpieczającej budynki przed podciąganiem kapilarnym wilgoci z gruntu.

INIEKCJA KRYSTALICZNA® – proces wysychania muru ceglanego w zależności od zasolenia

Po zastosowaniu blokady przeciwwilgociowej w technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® następuje proces wysychania zawilgoconego muru. Przebieg i czas trwania tego procesu są uzależnione w dużej

więcej »

INIEKCJA KRYSTALICZNA® i termomodernizacja budynków

Skuteczna i przemyślana termomodernizacja budynków mieszkalnych powinna brać pod uwagę kwestie związane z nadmiernym zawilgoceniem przegród budowlanych, które wynikają z braku działającej

więcej »

INIEKCJA KRYSTALICZNA® pozioma i pionowa izolacja przeciwwilgociowa

Iniekcja Krystaliczna® jest technologią iniekcyjną przeznaczoną do wytwarzania wtórnej poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego

więcej »

INIEKCJA KRYSTALICZNA® – 30 lat doświadczenia w skutecznych i trwałych zabezpieczeniach budynków przed wilgocią

Technologia Iniekcji Krystalicznej® służy do osuszania budynków poprzez wytwarzanie blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego podciągania wody z gruntu.

więcej »

Działania osłonowe po zastosowaniu wtórnej izolacji przeciwwilgociowej

Dla zapewnienia właściwych warunków wysychania i ochrony zawilgoconych przegród budowlanych nie wystarczy wykonanie skutecznej wtórnej izolacji przeciwwilgociowej. Należy bezwzględnie

więcej »

Iniekcja Krystaliczna® a termomodernizacja budynków

Dotychczasowe rozwiązania techniczne związane z termomodernizacją często abstrahują od niezwykle ważnych problemów związanych z nadmiernym zawilgoceniem przegród budowlanych. Trudności te w

więcej »

AKTYWATOR – preparat do Iniekcji Krystalicznej®

AKTYWATOR jest dostępny wyłącznie dla firm posiadających uprawnienia licencyjne do stosowania technologii Iniekcji Krystalicznej®. Jest specjalnym alkalicznym środkiem krzemianowym w

więcej »

INIEKCJA KRYSTALICZNA® – wtórna przeciwwilgociowa izolacja pionowa

Iniekcja Krystaliczna® jest technologią iniekcyjną przeznaczoną do wytwarzania poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego podciągania wody z

więcej »

AKTYWATOR – preparat do Iniekcji Krystalicznej®

AKTYWATOR jest dostępny wyłącznie dla firm posiadających uprawnienia licencyjne do stosowania technologii Iniekcji Krystalicznej®. Jest specjalnym alkalicznym środkiem krzemianowym w

więcej »

INIEKCJA KRYSTALICZNA® – 27 lat doświadczenia w osuszaniu budynków

Technologia Iniekcji Krystalicznej® służy do osuszania budynków poprzez wytwarzanie blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek kapilarnego podciągania wody z

więcej »

Aktywator do Iniekcji Krystalicznej®

Aktywator to materiał blokujący wilgoć stosowany w technologii Iniekcji Krystalicznej®. Jest specjalnym alkalicznym środkiem krzemianowym w roztworze wodnym stosowanym bezciśnieniowo

więcej »

W celu wysłania wiadomości przepisz hasło z obrazka:

Wyślij kopię wiadomości również do mnie